Försäljningsvillkor

Tillämplighet

Digitiz :s Försäljningsvillkor gäller från och med 2021-10-02 och ersätter tidigare av Digitiz publicerade försäljningsvillkor.

Allmänna villkor

Samtliga priser i våra prislistor är angivna inklusive moms. Alla priser är exklusive frakt där inget annat anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll. Notera att offerter kan innehålla speciella avtal. Efter att kund har tilldelats behörighet att lägga order via Digitiz:s Webbshop ansvarar kunden fullt för alla transaktioner som görs via kundens behörigheter i Digitiz:s Webbshop. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller kundens skyldigheter till dess Digitiz bekräftat uppsägningen skriftligt. Levererade varor förblir Digitiz:s egendom till dess full likvid erlagts.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering, t.ex. vid större förändringar i valutakurser. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och förändras priset för en lagerförd produkt mellan order och leverans, gäller priset som lämnats i Digitiz:s orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i lager, gäller orderbekräftat pris med reservation för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Digitiz:s kontroll. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund, i annat fall annulleras ordern.

Betalningsvillkor

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som normalt förfaller till betalning 20 dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller 30 dagar från fakturadatum. För försäljning till omyndig eller minderårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår en årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med 24% från förfallodagen samt en påminnelseavgift om 60 SEK. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Leveranstid

Bekräftade beställningar före klockan 17.00 på lagerförda produkter expedieras som regel samma dag (gäller vardagar). Skräddarsydda datorsystem har normalt en leveranstid på upp till 12 vardagar. Avvikelser från ovanstående kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning. Skulle leveranstiden överskrida uppgiven maximal leveranstid har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar. Vid köp av ej lagerförda eller restnoterade produkter kan uppgift om maximal leveranstid ej lämnas då detta ligger utom vår kontroll. Skulle leveranstiden bli orimligt lång eller given leveranstid ej visat sig vara korrekt har du som privatkonsument rätt att häva köpet och i de fall där produkten eller produkterna är förskottsbetalade även rätt att få full återbetalning inom 20 dagar.

Leveranssätt

För företag sker leveranser normalt genom avhämtning eller med Postnord Parcel, fritt vårt lager. För företag inom Göteborgsområdet använder vi i vissa fall olika budfirmor. Annan speditör som Best eller Budbee användas efter överenskommelse som tillägg

Fraktkostnad

För leverans med Postnord MyPack eller Postnord Parcel debiteras fraktkostnader enligt särskild fraktprislista. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t ex bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.

Outlöst försändelse

För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f n 150 kr inklusive moms för att täcka Digitiz:s transport- och administrationskostnader.

Transportskada

Kontrollera alltid er leverans vid uthämtning från Postnord. Om godset verkar skadat på grund av defekt kartong packa alltid upp och kontrollera själva varan. Vid transportskadad produkt (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta logistikpartnern Postnord 020-232221 och reklamera godset. Kontakta sedan Digitiz på telefon 08 33 66 16 och uppge order- eller fakturanummer samt Postnords reklamationsnummer alternativt felanmäl direkt på vår hemsida för mer information om åtgärd av er skadade försändelse. Skulle er order vara levererad med annan speditör, kontakta i första hand Digitzs kundtjänst.

Återköp

För vara ur det ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, toner/bläckpatron eller annat förbrukningsmaterial, ej brutits eller på annat sätt skadats eller använts, accepterar Digitiz återköp under 30 dagar från fakturadatum vid överenskommelse med ansvarig säljare. Varor där originalförpackningen förstörts eller försvunnit, komponenter saknas eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror vars plombering eller försegling (med försegling avses även t ex serienummer) brutits, för presentkort eller för produkter specialbeställda för kundens räkning.

Fri retur och fri returfrakt

För att erhålla fri retur och fri returfrakt skall du anmäla ditt återköp inom 30 dagar och erhålla en returfraktsedel. Skickar du in din vara med ett fraktsätt där du själv står för frakten ersätter Digitiz inte denna frakt.

Garanti

Respektive tillverkares garantivillkor gäller, minimum 1 år samt upp till tillverkares angivna garantiperiod beroende på produkt. För Digitiz:s eget datorfabrikat, Digitz, lämnar vi 2 års garanti från och med leveransdatum (Taurus köpt from februari 2013 lämnas 3 år), datorn skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan garantitiden löper ut. Förbrukningsartiklar, bläckpatroner, tonerkassetter, batterier, datamedia samt andra artiklar av förbrukningsart är undantagna från normal garanti, på dessa varor lämnas 60 dagars uppackninsgaranti. Alla garantier som specificeras på är giltiga i Sverige och i de fall där produkten behöver skickas till tillverkare utanför Sverige åtar sig Digitiz att bekosta frakt och utföra eventuellt administrativt arbete.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

Vid återsändandet skall kund för en enklare hantering göra en felanmälan på Min sida. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt garantiärende. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och tydligt uppmärkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Garantiärenden som inkommer till Digitiz utan godkänt ytteremballage (t ex i kuvert) returneras till kund utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för garantiåtgärd.

Garanti ges först när Digitiz mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Ansvar för fel

Föreligger det fel som Digitiz ansvarar för, åtar sig Digitiz att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Digitiz kan komma att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Digitiz:s räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

Digitiz:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Digitiz åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

Skydd av personuppgifter

Klicka här för att läsa vår dataskyddspolicy.

Övriga villkor

Alla produkter som saluförs av Digitiz kan användas i Sverige och har manual i antingen tryckt eller digital form.

I fall tvist uppstår mellan Digitiz och privatkonsument följer Digitiz alltid ARN:s rekommendationer.


Ett stort företag börjar från små.
Grundades 2015
Hi,
let's talk about your project

Innehållet i detta e-postmeddelande är konfidentiellt och avsett endast för den mottagare som anges i meddelandet.